Våra tjänster

Hållbarhet föds av kunnande

Teracons planerare är proffs inom konstruktionsplanering. Stor arbetserfarenhet och ansvarsfull skötsel av projekt garanterar att tidtabellerna håller. Företaget sysselsätter strax över 20 personer. Av personalen har var tredje diplomingenjörsexamen och över hälften har ingenjörsexamen på YH-nivå.

 

Ikraftvarande FISE kompetenser

  • Exceptionellt krävande-svårighetsklassens stålkonstruktionsplanerare 2 st

 

Teracon är medlem i Teräsrakenneyhdistys ry och deltar aktivt i deras olika utvecklingsprojekt.