Hållfasthetsberäkning

Hållfasthetsberäkning

Hållfasthetsberäkning är ett krävande fackmannaarbete, som förutsätter en lång erfarenhet.  Vi har erfarenhet av byggnader med stora spännvidder samt ett starkt samarbete kunniga sinsemellan. Vi erbjuder hållfasthetsberäkning som en del av konstruktionsplanering och produktutvecklingsprojekt.

Vi utför även tredje partens granskningar av både nya och gamla byggnader.

Ta kontakt och beställ hållfasthetsberäkningar av SS-Teracon Oy.

Bekanta er gärna även med våra övriga tjänster.

Profesionella stålkonstruktionsplaneringar anpassar sig bra till produktionen
Ringa +358 50 3599 204