Företaget

Stålkunnande

Vi har i över 25-års tid planerat hållbara konstruktionslösningar i samarbete med stålentreprenörer, byggherrar och byggföretag. Kostnadseffektiva lösningar, hög kunskap och snabb offertberäkning bidrar till att våra kunder uppnår sina ekonomiska och tidsmässiga mål.

Våra planerare har kompetens för exceptionellt krävande stålbyggnadsplanering (FISE kompetensregister) och starkt kunnande inom betongkonstruktionsplanering. Till förfogande har vi de bästa programmen för BIM-modellering och konstruktionsdimensionering. Vi utvecklar ständigt egna planeringsverktyg. Vi har stålkunnande.

FRÅN STÅLKONSTRUKTIONSPLANERARE TILL MÅNGKUNNIG PLANERARE

Företaget är grundat i Tammerfors år 1992. Namnet Teracon som sådant godkändes inte av handelsregistret, så grundaren Seppo Salos initialer lades till i företagsnamnets början.

I och med lågkonjunkturen och Havaka Oy:s konskurs var aktieägaren Seppo tvungen att söka arbete i form av ett familjeföretag. Med färdigt goda relationer med den unga kollegan och numera även aktieägaren Pasi Koivisto fick företagsverksamheten en bra start. Företaget koncentrerade sig till en början på stålkonstruktioners produktområdesplanering och därigenom har punktlighet och tillverkningsbarhet redan från första början hört till Teracons företagskultur.

Teracon har alltid strävat till att utveckla effektiva planeringsprocesser. Under de första 10 åren utförde vi planeringen med Autocad-program och med av oss utvecklade automatiserade tabellbottnar. År 2001 övergick vi i snabb takt till 3d-planering och tog Teklas Xsteel-program (numera Teklas Struktures) i användning. I utnyttjande av BIM-modellering låg vi tidigt i spetsgruppen, och dit strävar vi fortsättningsvis genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

Till produktområdesplaneringen hör väsentligen offertskedets konstruktionsberäkning och konstruktionens optimering. Den här beräkningskulturen har vi även överfört till övrig konstruktionsplanering. Hos oss dimensioneras alla byggnadskonstruktioner för att motsvara de verkliga belastningar som påverkar byggnaden. Vi sparar på så vis både på våra kunders kostnader utan att pruta på vår egen arbetsinsats!

I företagets tillväxt har vi strävat till att betjäna våra kunder ännu bättre än tidigare och erbjuder heltäckande konstruktionsplanering.

År 2018 publicerade Teräsrakennelehti ett porträtt på SS-Teracons grundare Seppo Salo. Läs artikeln här på finska: Teräsrakennelehti 2/2018