Konstruktionsplanering

Konstruktionsplanering

Konstruktionsplanering är ett annat av våra starka stödben. Vi har specialiserat oss på industri-, affärs- och idrottsbyggnationer.
Redan i över 10-års tid har vi fungerat som byggnadsentreprenörers och helhetsentreprenörers ansvariga konstruktionsplanerare i flera olika krävande projekt.
När du vill ha hållbara och kostnadseffektiva lösningar, välj oss!

Ta kontakt och beställ stålkonstruktionsplanering av SS-Teracon Oy.

Bekanta er också med våra andra tjänster.

Profesionella stålkonstruktionsplaneringar anpassar sig bra till produktionen
Ringa +358 50 3599 204