Valkeakoskis fotbollshall

SS-Teracon.fi » Referenser » Valkeakoskis fotbollshall

Idrottshallar och arenor

Valkeakoski 2020

 

Vattentakskonstruktionen är av trätakselement och ytterväggskonstruktionen är förverkligad med plåt-ull-plåt väggelement. Totalt har stommen ca. 212tn stål. Byggnadens konsekvensklass är CC3 och stommens utförandeklass EXC3.

Byggnaden består av en hall med sociala utrymmen vid ena gaveln. Hallens bärande stålstomme består av 2-ledade ramar vilka är på 7,5m avstånd från varandra. Ramarnas delar är uppbyggda som stålrörsfackverk och fackverkspelarelement. Ramens fot är ledad fast i grundpelar- och grundsulkonstruktion av stålbetong. Ramens grundpelare är kopplade till varandra med hjälp av efterspända betongbalkar. Vid byggnadens gavlar finns pelare av stålrör och takbalkar. Ovanpå stålramarna finns 2- och 3-stöds trätakselement. Trätakselementen för vidare stabiliserande krafterna från fackverkets övrebom till gavlarnas takstagsfackverk.

Byggnaden är förstyvad för horisontella vindlaster mot långsidan med hjälp av stålramarna, och för vindlaster mot kortsidan med hjälp av stagfackverk i takplan vid gavlarna. I hallens längdriktning är väggarna förstyvade med väggstag nära gavlarna. Väggstag befinner sig även vid gavlarna. Takplanets stabilisering är förverkligad vid övrebom med trätakselement och stag vid gavlarna. Vid undrebom är de tryckta delarna ihopbundna med stag och stabiliserande krafterna leds till gavlarnas takstag.

Stålkonstruktionernas branddimensionering baserar sig på en skild brandteknisk utredning. För hallens del grundar sig dimensioneringen på antagen brandutveckling. Slutresultaten av branddimensioneringen var att hallens stålstomme klarar av tiden för dimensionerad brand utan brandskydd.

Anslutning mellan ramens undrebom och pelardel

Dimensionering av anslutningen med hjälp av IdeaStatiCa-programmet