Valkeakosken jalkapallohalli

SS-Teracon.fi » Referenssit » Valkeakosken jalkapallohalli

Urheilu- ja monitoimirakennukset

Valkeakoski 2020

 

Valkeakosken jalkapallohalli on teräsrakenteinen laajarunkoinen rakennus, jonka jännemitta on noin 61m ja pituutta rakennuksella on noin 105m. Rakennuksen vapaa korkeus ulkoseinälinjoilla on noin 6,0m ja harjalla noin 15,3m. Yläpohjarakenteena on puukattoelementti ja ulkoseinät on toteutettu pelti-villa-pelti seinäelementein. Terästä rungossa on noin 212tn. Kohteen seuraamusluokka CC3 ja rungon toteutusluokka EXC3.

Rakennus koostuu hallista ja sen päädyssä sijaitsevasta sosiaalirakennussiivestä. Hallin kantavan teräsrungon muodostaa primäärikannattimina toimivat 2-nivel kehät, jotka ovat 7,5m etäisyydellä toisistaan. Kehän osat on toteutettu lappeen mittaisista tasakorkeista teräsputkiristikoista ja ristikkopilarielementeistä. Kehän alapää tukeutuu nivelenä teräbetoniseen peruspilari- ja anturarakenteeseen. Kehän peruspilarit on kytketty toisiinsa jälkijännitetyn betonipalkin avulla. Rakennuksen päädyissä on teräsputkipilarit ja päätypalkit. Teräskehien päällä on 2- ja 3-aukkkoiset puukattoelementit. Puukattoelementit toimittavat ristikon yläpaarteen stabilointivoimat katon päätyjen vaakajäykistysristikoille.

Rakennus on jäykistetty vaakasuuntaisille tuulikuormille rakennuksen poikkisuunnassa pääkehien avulla sekä pitkittäissuunnassa päädyissä olevilla katon vaakasideristikoilla. Hallin pituussuuntaan seinät on jäykistetty päädyn läheisyydessä vinositein. Rakennuksen päädyissä myös seinäsidonta. Kattotason stabilointi on toteutettu yläpaarretasolla puukattoelementtien ja päädyn vaakajäykistysristikoiden avulla. Alapaarretasolla kehien puristetut paarteen osat on sidottu vaakasitein toisiinsa ja stabilointivoimat johdettu päädyn vaakajäykistysristikoille.

Teräsrakenteiden palomitoitus perustuu erillisen palotekniseen selvitykseen. Hallin osalta mitoitusperusteena on ollut oletettuun palonkehitykseen perustuva mitoitus. Mitoituksen lopputuloksena hallin teräsrunko kestää sortumatta koko mitoituspalojen ajan ilman palosuojausta.

Kehän alapaarteen ja pilariosan liitos

Liitoksen mitoitus IdeaStatiCa-ohjelman avulla