Löyly, Hernesaari

SS-Teracon.fi » Referenser » Löyly, Hernesaari

Affärsbyggnader

Finland, Helsingfors 2016

 

Hesingfors byggnadsnämnd belönade projektet ”Löyly” med priset Byggrosen 2016

Löyly fick år 2016 priset HELSINKI TRAVEL AWARD

Löyly var nominerad till 2016 års Finlandiapris i arkitektur

 

Vid Ärtholmen i Helsingfors färdigställdes våren 2016 en för allmänt bruk ämnad bastu och restaurang. Arkitektplaneringen påbörjades år 2011 och Teracon anslöt sig till projektet under sommaren 2014. Den slutliga stålkonstruktionsplaneringen utfördes under år 2015.

Till Teracons planeringsomfattning hörde på byggherrens uppdrag planering av den egentliga bastubyggnadens samt skyddskalets stålkonstruktion. Utöver detta modellerade vi skyddskalets vareviga träplanka med alla dess fasningar och håltagningar. Skyddskalets bärande stålkonstruktion är i huvudsak utformade av trianglar, varav en del är stödda direkt till fundamenten.

Därtill är trianglarna stödda till de stålpelare som löper genom bastubyggnadens tak. En formrik geometri samt utmanande miljöförhållanden utgjorde sina egna utmaningar både gällande hållfasthetsberäkning, modellering och uppgörande av ritningar. I praktiken gjordes skillda tillverkningsrtiningar av nästan varendaste en ståldel. Historien om projektet Löyly kan man läsa från Löylys egna webbsidor.

I Teräsrakennelehti 3/2016 finns en presentation av Löyly-projektet.

 

Länkar (på finska):

Teräsrakennelehti 3/2016

Archinfo.fi – Rakentamisen Ruusu 2016

Loylyhelsinki.fi – Löylyn tarina