Nationaloperas lager

SS-Teracon.fi » Referenser » Nationaloperas lager

Lager- och logistikbyggnader

Nurmijärvi 2021

 

En tillbyggnad med stålstomme görs till nationaloperans och -balettens lagerbyggnad som befinner sig i Nurmijärvi. Tillbyggnaden har en yta på ca. 3 100 m2 och en volym på ca. 45 500 m3. Efter utbyggnaden kommer hela byggnadens yta uppgå till ca. 10 400m2.

Inuti hallen kommer att installeras ett flyttbart höghyllsystem. Förvaringshyllorna sträcker sig nära fackverkens nedrebom som är på 11 meters höjd.

Tillbyggnadens längd är 80 meter och nockhöjden är 14,6 meter. Hallens tak bars upp av 38,5 meter långa fackverk. I fackverk och pelare har det använts rörprofiler. Vid förstyvning av stommens takplan utnyttjades bärande profilplåtar. Objektet består av ca. 135tn stål.