Mantsinen Group Ltd Oy

SS-Teracon.fi » Referenser » Mantsinen Group Ltd Oy

Industribyggnader

Ylämylly 2019

 

Teracon har designat en maskin-  och måleriverkstad för Mantsinen Group Ltd Ab. Byggnaden består av en stor hall , en två-vånings kontordel samt ett ventilationsmaskinrum. Hallen har en yta på 4200 m², kontorsdelen 560 m² och ventilationsmaskinrummet 170 m². Totalt består objektet av ca.400tn stål.

Hallens stomme är förverkligad med pelar-fackverkskonstruktion. I tvärriktningen är stommen förstyvad med ramar medan i längsgående riktningen och vid gavlarna är stommen förstyvad med väggstag. Som vattentak finns trätakselement som även fungerar som knäckningsstöd för fackverk. Kontorsdelens stomme är en pelar-balkkonstruktion. Stommen är förstyvad i tvär- och längdriktning med stålbetongväggar. Hallbyggnaden är utrustad med lyftkranar. Lyftkranarnas spårbalkar och konsolerna som bär upp dessa är i utförandeklass EXC3, resterande konstruktioner i objektet är EXC2.