Mantsinen Group Ltd Oy

SS-Teracon.fi » Referenssit » Mantsinen Group Ltd Oy

Teollisuusrakennukset

Ylämylly 2019

 

Teracon on suunnitellut koneistamo- ja maalaamorakennuksen Matsinen Group Ltd Oy:lle. Rakennus koostuu isommasta hallista, 2-kerroksisesta toimisto-osasta sekä IV-konehuoneesta. Hallin kerrosala on noin 4200 m², toimisto-osan kerrosala on 560 m² ja IV-konehuone on noin 170 m². Terässtä kohteessa on noin 400 tn.

Hallin runko on toteutettu pilari-ristikkorakenteena. Poikittaissuunnassa runko on jäykistetty kehillä, kun taas pituussuunnassa ja päädyissä runko on jäykistetty seinäsiteillä. Vesikattona on puuelementit, jotka myös toimivat ristikon yläpaarteen nurjahdustukena. Toimistorakennuksen runko on pilari-palkkirakenne. Runko on jäykistetty pituus- ja poikittaissuuntaan teräsbetoniseinillä. Hallirakennus on varustettu nostureilla. Nostureiden ratapalkit ja niitä kannattelevat konsolit ovat toteutusluokassa EXC3, muut rakennuksen rakenteet kuuluvat luokkaan EXC2.