Kvarnbäckens fotbollshall Myllypuro

SS-Teracon.fi » Referenser » Kvarnbäckens fotbollshall Myllypuro

Idrottshallar och arenor

Finland, Myllypuro 2008

Stålkonstruktionsplanering 240 tn.