Jalkapalloareena Myllypuro

SS-Teracon.fi » Referenssit » Jalkapalloareena Myllypuro

Urheilu- ja monitoimirakennukset

Myllypuro 2008

Myllypuron harjoitushalli on teräs- ja teräsohutlevyrakenteinen laajarunkoinen kaarihalli, jonka jännemitta on noin 70 metriä.

Teräsrakenteita kohteessa on yhteensä noin 360 tonnia, joista teräsohutlevyrakenteita 120 tonnia.

Suuren jännevälinsä ja vaativan muodon perusteelle hallin rakenteiden vaativuusluokka on määritelty erittäin vaativaksi (AA). Kohteesta on laadittu riskianalyysi ohjeen: RIL Menettelytavat vaativan rakennushankkeen rakenteellisen turvallisuuden varmistamiseksi, mukaan. Riskianalyysin perusteella rakenteet kuuluvat erityismenettelyn piiriin.

Rakenteet

Rakennus koostuu hallista ja sosiaalirakennussiivestä. Hallin kantavan teräsrungon muodostaa primäärikannattimina toimivat 2-nivelkaarikehät. Kehän kaariosat on toteutettu teräsputkiristikkoina ja nivelosa tukeutuu perustuksiin vinotuen ja ulkoseinäpilarin välityksellä (A-pukki). Kehien välissä on sekundääriset 13,5 metriä pitkät orsiristikot, jotka kannattelevat katon teräspoimulevyä toimien jatkuvana rakenteena. Päädyissä on teräsputkipilarit sekä päätypalkki.

Kattotason pinnansuunteiset kuormat välitetään primäärikehälle kahden alimman lappeen osalta vaakaristikoilla ja ylimpien lappeiden osalta kattopellin levyvaikutuksella. Orsiristikot toimivat vain tasonsa suuntaisille kuormille.

Rakennus on jäykistetty vaakasuuntaisille tuulikuormille rakennuksen poikkisuunnassa pääkehän avulla sekä pitkittäissuunnassa päädyissä olevilla katon sideristikoilla. Hallin pituussuunnassa seinät on jäykistetty päädyn läheisyydessä vinositein. Sosiaalirakennus on jäykistetty seinien vinositeillä, joille kuormat siirtyvät jäykistävän ontelolaattatason välityksellä.

Rakenteiden stabilointi on toteutettu kattolevyllä ja nurjahdussitein. Orsiristikon yläpaarre on tuettu sivusuunnassaan kattolevyn avulla. Orsiristikot puolestaan toimivat pääkehän nurjahdussiteinä. Pääkehän stabilointikuormissa on huomioitu sekä koko kehän sivusuuntainen siirtymä, että ns. s-muoto. Kattopelti toimii stabilointikuormia tasaavana elementtinä. Katon jäykistyssysteeminä toimivat katon vaakaristikot molemmissa päädyissä, sekä reunasiteet. Kehän nivelkohta on sidottu erillisillä vaakasiteillä, jotka johtavat stabilointikuormat seinien vinositeille.

Teräsrakenteiden palomitoitus on tehty erillisen paloteknisen suunnitelman perusteella. Hallin osalta mitoitusperusteena on oletettuun palonkehitykseen perustuva mitoitus. Rakenteiden palonkestovaatimus on hallissa alle 6 metrin korkeudella R30. Sosiaaliosassa sekä sen ja hallin välisissä rakenteissa
palonkestovaatimus on R60.