ECHA Telakkaranta

SS-Teracon.fi » Referenser » ECHA Telakkaranta

Kontors- och hotellbyggnader

Finland, Helsingfors 2018

 

Artikeln (på finska):

Teräsrakennelehti 4/2018