Euroopan kemikaalivirasto Telakkaranta

SS-Teracon.fi » Referenssit » Euroopan kemikaalivirasto Telakkaranta

Toimisto- ja hotellirakennukset

Helsinki 2018

Euroopan kemikaaliviraston toimisto-osan suunnittelu Helsingin Telakkarantaan käynnistyi Teraconilla vuoden 2017 loppu puolella. Teraconin toimituslaajuuteen kuului kohteen teräsrakenteiden tuoteosasuunnittelu. Haasteita suunnitteluun toi muun muassa rakennuksen toisen päädyn sisälle jäävä vanha kolmikerroksinen tiilirakennus Puutyöpaja joka jäi osaksi uutta rakennusta.

Uudisrakennuksen runko koostuu pääosin liittopilareista, WQ-palkeista ja palkkeihin tukeutuvista ontelo- ja kuorilaatoista. Rakennus on IV-konehuoneen kattoa lukuun ottamatta jäykistetty välipohjatasoilla, jotka välittävät vaakarasitukset betonikuiluille sekä betoniseinille. Yhdeksän kerroksisen toimistorakennuksen teräsmäärä on noin 1200 tonnia.

Teräsrungon mitoitus tehtiin Autodesk Robot Structural Analysis -ohjelmalla ja mallinnukseen käytetettiin Tekla Structures ohjelmaa. Liitosten laskennassa hyödynnettiin sekä omia ohjelmia sekä IDEA StatiCan FEM-laskentaohjelmaa.

Yhteistyö sujui hyvin eri alojen suunnittelijoiden kanssa, teräsrungon valmistuksesta ja asennuksesta vastasi JPV-Engineering Oy.

Linkkejä:

Teräsrakennelehti 4/2018