DSV Landskrona

SS-Teracon.fi » Referenser » DSV Landskrona

Lager- och logistikbyggnader

Sverige 2022

 

Teracon fick i uppdrag av Nordec att planera stommen och skalkonstruktionerna till DSV:s nya logistikcenter i Landskrona.

Utöver skalkonstruktionerna och den bärande stålstommen, levererar Nordec även bärande profilplåt, håldäcksplattor, trappor och räcken till detta objekt.

Då logistikcentret står klart kommer det att vara det största i Norden. Det nya logistikcentret kommer att bestå av två skilda fastigheter, den större av fastigheterna är 105 000 m2 och den mindre är 70 000 m2. Då byggnaderna står färdiga så har DSV totalt 270 000 m2 lagerutrymme i Landskrona. Objektet består av 6000 ton stålkonstruktioner och 40 300 m2 fasad, varav 30 200 m2 är väggpaneler.

Planeringen började sensommaren 2022 och monteringen torde påbörjas i slutet av november 2022. Logistikcentret skall vara helt färdigt under år 2024.