Villa K, Kilo församlingshem / lekskola

SS-Teracon.fi » Referenser » Villa K, Kilo församlingshem / lekskola

Övriga

Esbo, Finland 2010

Huvudkonstruktionsplanering, bärande stomme i huvudsak av limträkonstruktioner.