Prisma Mylly, reklamtorn

SS-Teracon.fi » Referenser » Prisma Mylly, reklamtorn

Övriga

Reso, Finland 2001

40m högt reklamtorn med två 6 meter höga vindturbiner i toppen för producering av el.