Olvi Höglager

SS-Teracon.fi » Referenser » Olvi Höglager

Lager- och logistikbyggnader

Idensalmi, Finland 2013

 

Artikeln (på finska):

Teräsrakennelehti 4/2013