MAVI Landsbygdsverket, Östermyra

SS-Teracon.fi » Referenser » MAVI Landsbygdsverket, Östermyra

Kontors- och hotellbyggnader

Östermyra, Finland 2009 – 2010

Huvudkonstruktionsplanering, utrymmen ovan marknivå 7344 bm² + källare 603 bm² + parkeringhus 1800 bm², tot. 37 900 m³, i huvudsak bärande betongkonstruktioner, bjälklag av håldäcksplattor och bärande Delta-balkar, fasadelementen utförda som bärande- samt ickebärande sandwichelement.