KOy Ilmala Station

SS-Teracon.fi » Referenser » KOy Ilmala Station

Kontors- och hotellbyggnader

Finland, Helsingfors 2017

 

Artikeln (på finska):

Teräsrakennelehti 1/2018