Kauppi Sports Center

SS-Teracon.fi » Referenser » Kauppi Sports Center

Idrottshallar och arenor

Finland, Tammerfors 2018

 

Artikeln (på finska):

Teräsrakennelehti 3/2017