Karolinska Institutet Science Park, Hus Gamma

SS-Teracon.fi » Referenser » Karolinska Institutet Science Park, Hus Gamma

Kontors- och hotellbyggnader

Stockholm, Sverige 2011

7-våningar hög och ovalformad laboratorie- och kontorsbyggnad. Våningsyta 8000 m². Stålkonstruktionsplanering 395 tn.