Idrottshall, Lappo

SS-Teracon.fi » Referenser » Idrottshall, Lappo

Idrottshallar och arenor

Finland, Lappo 2010

Huvudkonstruktionsplanering + planering av förtillverkade betong- och stålkonstruktioner. Våningsyta 6360 m², Stålstomme 186 tn.