Hallsberg Brevterminal

SS-Teracon.fi » Referenser » Hallsberg Brevterminal

Lager- och logistikbyggnader

Sverige, Hallsberg 2012

Stålkonstruktionsplanering 920 tn, våningsyta 28 000 m²