DSV Rosersberg

SS-Teracon.fi » Referenser » DSV Rosersberg

Lager- och logistikbyggnader

Sverige 2021

 

Det danska transportlogistikföretaget DSV byggde ett 68 000m² automatiserat logistikcenter norr om Stockholm. I januari 2021 fick Teracon beställningen från Nordec Ab om design av stålstomme för DSV:s logistikcentrum. Till planeringens omfattning hörde design av stålstommen samt utformningen håldäcks bjälklag. Centrets automatiska lagersystem fördubblar lagringsutrymmet jämfört med ett traditionellt logistikcenter. Byggnadet påbörjades i februari 2021 och avslutades i slutet av samma år.