Biovärme Lojo

SS-Teracon.fi » Referenser » Biovärme Lojo

Industribyggnader

Lojo, Finland 2011 – 2012

Biogaskraftverk, biogaspanna 26 MW och två 13 MW naturgaspannor som reserv. Konstruktionsplanering och planering av förtillverkade stål- och betongkonstruktioner. Stålstommen 152 tn, våningsyta 1460 m², volym 15 600 m³.