Lediga Arbetsplatser

BLI EN DEL AV VÅRT KUNNANDE TEAM

VÅRA LÖNEFÖRMÅNER

UTVIDGAD ARBETSHÄLSOVÅRD
UTVIDGAD ARBETSHÄLSOVÅRD

Hos oss täcker arbetsplatshälsovården en anmärkningsvärd mängd undersökningar, vaccinationer, långtidsuppföljningar, avbildningar, endoskopiundersökningar och fysioterapibesök.

OMFATTANDE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRITID
OMFATTANDE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR FRITID

Vår olycksfallsförsäkring täcker även olyckor som sker på fritiden.

Teracon bonus
TERACON BONUS

En bestämd andel av företagets årliga rörelsevinst delas jämt mellan personalen.

MATAVTAL
MATAVTAL

Teracon har ingått avtal med några restauranger där arbetstagaren äter förmånligt och
arbetsgivaren bekostar en del av maten.

MOTIONS- OCH KULTURSEDLAR
MOTIONS- OCH KULTURSEDLAR

Våra arbetstagare får det av skatteverket godkända maximala antalet motions- och kultursedlar.

REKREATIONSVERKSAMHET
REKREATIONSVERKSAMHET

Hos oss kan rekreationsdagarna äga rum utomlands bakom styret på en vattenskoter! Vår rekreationsverksamhet överträffar alla andras!

FLEXIBEL ARBETSTID OCH ARBETSTIDBANK
FLEXIBEL ARBETSTID OCH ARBETSTIDSBANK

Flexibel arbetstid ökar flexibiliteten. Arbetstidsbanken ger flexibilitet.

NATURAFÖRMÅNSCYKEL
NATURAFÖRMÅNSCYKEL

Om du som vår arbetstagare önskar, har du för eget bruk även möjlighet att välja antingen en el- eller en traditionell cykel för att underlätta din vardagliga motion.

ARBETSFÖRMÅNSTELEFON
ARBETSFÖRMÅNSTELEFON

Arbetsförmånstelefon hör till varje arbetstagares rättigheter.

VALFRIHET MED ARBETSREDSKAPEN
VALFRIHET MED ARBETSREDSKAPEN 

Hos oss får du välja vad du sitter på eller om du sitter alls och vilka arbetsredskap du använder.

TERACON MASSAGE
TERACON MASSAGE

Våra arbetstagare får besöka arbetsplatsmassören två gånger i månaden.

Teracon sports
TERACON SPORTS

Hos oss spelar vi olika spel en gång i veckan! För tillfället spelar vi badminton och pickleball.