Ideapark Seinäjoki

SS-Teracon.fi » Referenssit » Ideapark Seinäjoki

Liikerakennukset

Seinäjoki 2019

Seinäjoelle vuoden 2019 aikana avautuva Ideapark pitää sisällään noin 1700 tonnia terästä. Kohteessa Teraconin suunnittelulaajuuteen kuului teräsrungon suunnittelu ja tuotantokuvien teko. Projekti aloitettiin toukokuussa 2018.

Runko on 6-7 -laivainen ja se on jaettu seitsemään asennuslohkoon. 400 metrin pituutensa vuoksi se on myös jaettu liikuntasaumalla kahtia. Runko on leveyssuunnassa kehäjäykisteinen ja pituussuunnan jäykistys on hoidettu katto- ja seinäsitein. Kattorakenne koostuu 2-3 -aukkoisista puukattoelementeistä. Välipohjat toteutettiin WQ-palkkien kannattelemilla ontelolaatoilla.

Kohde toteutettiin yhteistyössä Ruukki Constructionin kanssa. Palosuojauksessa hyödynnettiin Ruukin sertifikaattia, minkä ansiosta sprinklerijärjestelmällä suojattu runko voitiin toteuttaa ilman palosuojamaalausta.

Runko laskettiin käyttämällä Autodeskin Robot Structural Analysis -ohjelmaa ja mallinnus tehtiin Tekla Structuresilla. 3D-mallin avulla teräsrunko saatiin yhteensovitettua muiden suunnittelualojen kanssa. Rungon yhteensovitus oli erityisen tärkeää puukattoelementtien kanssa, millä taattiin kattoelementtien sujuva asennus työmaalla.

Kohteen pohjapinta-ala on n. 65000m2 ja korkeutta on enimmillään noin 11 metriä.

Linkkejä:

Teräsrakennelehti 1/2019