Tampereen toimistolle uusia työntekijöitä

Keväällä saimme Tampereen toimistolle kaksi kesätyöntekijää Veera Karjalaisen ja Erkka Tikkasen.

Nyt voimme iloksemme ilmoittaa, että Veera ja Erkka jatkoivat meillä 1.9. alkaen vakinaisina työntekijöinä.

 

Veera opiskelee Hämeen ammattikorkeakoulussa Rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa ja on opinnäytetyötä valmis insinööri. Opinnäytetyön on tarkoitus olla valmis vuoden sisällä.
Erkka on opiskellut Tampereen teknillisessä yliopistossa rakennustekniikkaa ja aloittaa nyt tekemään diplomityönsä Teraconilla. Diplomityön on tarkoitus olla valmiina ensi kesään mennessä.