Tuotantohallit ja logistiikkakeskus Wärtsilä Finland Oy

SS-Teracon.fi » Referenssit » Tuotantohallit ja logistiikkakeskus Wärtsilä Finland Oy

Teollisuusrakennukset

Vaasa 2006

Päärakennesuunnittelu perustuksineen + tuotantosuunnittelu betoni- ja teräsrakenteista. Terästä 1 100 tn, betonimenekki 4100 m³, betoniterästä 380 tn. Tuotantotilat yhteensä 9300 m², tilavuus 15 000 m³. Kokoonpanohallin jänneväli 40m. Nosturit 250 tn + 65 tn + 50 tn + 20tn + 16tn. Paaluja 2400 kpl, suuret lattiakuormat 140 kN/m².