Tine Meierier Bergen

SS-Teracon.fi » Referenssit » Tine Meierier Bergen

Teollisuusrakennukset

Bergen, Norja 2018

Teraconin laajuuteen kuului kohteen teräsrungon suunnittelu ja tuotantokuvien teko sekä lisäksi paloseinän suunnittelu. Projekti lähti teräsrungon suunnittelun osalta liikkeelle vuoden 2017 lokakuussa.

Kohde on pääasiassa teräsrunkoinen teollisuusrakennus, joka koostuu päärakennuksesta sekä pienemmästä pesuhallista.  Päärakennus on jaettu viiteen eri lohkoon, joista suurin, kaksilaivainen varastohallilohko on täysin irrallaan muusta päärakennuksesta. Varastohalli on erotettu muusta rakennuksesta REI120 paloseinällä. Päärakennuksen muut lohkot koostuvat teollisuustiloista sekä toimisto-osasta.

Varasto- ja teollisuustilojen rungot koostuvat teräspilarien päälle tukeutuvista teräsristikoista. Näiden yläpohjassa on kantavat kattopellit, jotka toimivat katon jäykistävinä rakenteina. Kattopeltien kautta tuodut vaakakuormat viedään seinäsiteiden kautta perustuksiin.

Toimisto-osan rungossa on käytetty perinteisesti WQ-palkkeja ja ontelolaattoja. Jäykistys on toimisto-osassa hoidettu seinäsitein ja betonikuiluin ontelolaattojen toimiessa jäykkinä levykenttinä.

Kohteessa on kaikki paloluokat R15:sta aina R120:een saakka ja suojauksessa onkin käytetty rakenneosasta riippuen joko betonointia, palosuojamaalausta tai levytystä.

Kohteen teräsrungon mitoitus tehtiin Autodeskin Robot Structural Analysis -ohjelmalla ja mallinnus Tekla Structures -ohjelmalla. 3D-mallien asianmukainen hyödyntäminen eri suunnittelualojen suunnittelijoiden kanssa oli ensiarvoisen tärkeää, koska kohteessa on paljon erilaisia teräs- ja betonirunkojen liitoskohtia, minkä vuoksi 3D-mallien käyttö oli hyvin tärkeässä asemassa.

Kohteessa on noin 700 tonnia terästä ja pohjapinta-ala on noin 13900m2. Kerroksia on rakennuksen osasta riippuen yhdestä kahteen.