Tampereen Kannen areena

SS-Teracon.fi » Referenssit » Tampereen Kannen areena

Urheilu- ja monitoimirakennukset

Tampere 2021

 

Tampere Areenan areenaosion kiertävän IV-konehuoneiden vesikaton ja julkisivun tukirungon teräsrakenteiden tuoteosasuunnittelu tehtiin SS-Teraconilla. Koko areenan ympäri kiertävään runkoon kului terästä yhteensä noin 535 tonnia eli varsin tavanomaisen logistiikkarakennuksen verran. Tämän lisäksi Teracon hoiti ulkoseinien PVP-elementtitukien suunnittelun.

 IV-konehuoneen vesikatto koostuu pilari-palkki -rungosta. Kaarteen pituussuunnan jäykistys hoidetaan seinäsiteillä ja leveyssuunta yläpäistään jäykillä pilari-palkki -kehillä. Rungon asentamista helpotettiin merkittävästi suunnittelemalla runko siten, että yhden pilarivälin palkit kattopelteineen kasattiin maassa elementeiksi ja nämä nostettiin yhtenä kappaleena pilarien varaan.

 Julkisivun tukirunko ripustetaan kokonaisuudessaan vesikaton ulokepalkeista. Tukirungon pystytuet on tuettu sivusuunnassa jokaisen välipohjan kohdalta holvin reunaan. Julkisivun pituussuunnassa tukirunko on jäykistetty seinän lävistävin vinositein. Suurten kappalemäärien vuoksi tukirungon liitosdetaljeissa panostettiin tuotanto- ja asennusteknisesti helppoihin ratkaisuihin muun muassa ideoimalla jokaisen palkin väliset liitokset sisältämään riittävästi asennusvaraa sekä minimoimalla konepajalla tehtävän hitsauksen määrä.

 Rungon mitoitus tehtiin Autodesk Robot Structural Analysis -ohjelmalla ja mallinnukseen käytettiin Tekla Structures -ohjelmaa. Liitosten laskennassa käytettiin omia ohjelmia sekä IDEA StatiCan FEM-laskentaohjelmaa.

 Runkosuunnittelun kannalta haasteita riitti areenan vesikaton muodon sekä julkisivun vaihtelevan pinnan ansiosta. Vaihtelevan geometrian vuoksi kohteen jokainen asennettava elementti on erilainen, minkä myötä suunniteltavien kokoonpanojen määrä on poikkeuksellisen suuri. Teräsrungon avulla areenan liukumäkikatto ja monitahoinen julkisivu saatiin rakennettua yhdysvaltalaisen arkkitehdin suunnittelemiin muotoihin.

Linkkejä:

Teräsrakennelehti 03/2020