Quality Hotel Friends

SS-Teracon.fi » Referenssit » Quality Hotel Friends

Toimisto- ja hotellirakennukset

Ruotsi, Solna 2018-2019

 

Solvassa olevaa hotellirakennusta korotettiin kolmella uudella lisäkerroksella, jotta hotelliin saatiin n. 250 lisähuonetta.

Vanhan vesikaton päälle valmistettiin uudet teräsristikot, jotka kantavat lisäkerrosten kuormat. Lisäkerroksista alin on uusien ristikoiden alapaarteen tasolla ja keskimmäinen on ristikon yläpaarteen tasolla. Keskikerroksen seinät sekä ylin lisäkerros tehtiin puurakenteisena ristikon päälle.

Vanhoja rakenteita vahvistettiin muun muassa koteloimalla vanhoja pilareita teräslevyillä sekä lisäämällä jäykistyssiteitä. Uusia pilareita lisättiin myös rakennuksen sisään uusien paalujen varaan.

Suunnittelulaajuuteen kuului vanhojen rakenteiden vahvistuksen osalta teräsrakenteiden tuotantokuvien teko ja uusien teräsrakenteiden osalta teräsrakenteiden suunnittelu sekä tuotantokuvien teko.

Kohteen teräsristikoiden jänneväli on 24 metriä ja yhden kerroksen ala on 3400 m2. Terästä vanhojen rakenteiden vahvistuksiin ja uusiin rakenteisiin tuli 1050 tonnia.