Pandatalo

Liikerakennukset

Ähtäri 2018

Suunnittelu alkoi Teraconilla vuoden 2017 alussa. Suunnittelulaajuuteen kuului kohteen päärakennesuunnittelu että tuoteosasuunnittelu kuorille sekä teräs- ja betonirakenteille. Perusrunko koostuu puisista mahapalkeista, jotka tukeutuvat betonisiin pilareihin. Jäykistys on hoidettu poikkisuuntaan betonimastopilarein ja pituussuuntaan seinäsitein. Päärunko on palosuojattu luokkaan R30 betonoinnilla tai palosuojamaalauksella. Kohde luovutettiin syksyllä 2017, jonka jälkeen julkinen toiminta alkoi maaliskuussa 2018, jolloin rakennuksen vakituiset asukkaatkin olivat jo kotoutuneet.