Pajulahti-halli monitoimihalli

SS-Teracon.fi » Referenssit » Pajulahti-halli monitoimihalli

Urheilu- ja monitoimirakennukset

Nastola 2009

Pajulahti-halli on teräs- ja teräsohutlevyrakenteinen laajarunkoinen kaarihalli, jonka jännemitta on noin 72 metriä.

Teräsrakenteita kohteessa on yhteensä noin 400 tonnia, joista teräsohutlevyrakenteita 190 tonnia.

Suuren jännevälinsä ja vaativan muodon perusteelle hallin rakenteiden vaativuusluokka on määritelty erittäin vaativaksi (AA).

Rakenteet

Rakennus koostuu hallista ja sosiaalirakennussiivestä. Hallin kantavan teräsrungon muodostaa primäärikannattimina toimivat 2-nivelkaarikehät. Kehän kaariosat on toteutettu teräsputkiristikkoina ja nivelosa tukeutuu betoniseen siipimuuriin. Kehien välissä on sekundääriset 13,5 metriä pitkät orsiristikot, jotka kannattelevat katon teräspoimulevyä toimien jatkuvana rakenteena. Päädyissä on teräsputkipilarit sekä päätypalkki.

Kattotason pinnansuunteiset kuormat välitetään primäärikehälle kahden alimman lappeen osalta vaakaristikoilla ja ylimpien lappeiden osalta kattopellin levy- ja köysivaikutuksella. Orsiristikot toimivat vain tasonsa suuntaisille kuormille.

Rakennus on jäykistetty vaakasuuntaisille tuulikuormille rakennuksen poikkisuunnassa pääkehän avulla sekä pitkittäissuunnassa päädyissä olevilla katon sideristikoilla. Hallin pituussuunnassa seinät on jäykistetty päädyn läheisyydessä vinositein. Sosiaalirakennus on jäykistetty seinien vinositeillä, joille kuormat siirtyvät jäykistävän ontelolaattatason sekä katon vaakaristikon välityksellä.

Rakenteiden stabilointi on toteutettu kattolevyllä ja nurjahdussitein. Orsiristikon yläpaarre on tuettu sivusuunnassaan kattolevyn avulla. Orsiristikot puolestaan toimivat pääkehän nurjahdussiteinä. Pääkehän stabilointikuormissa on huomioitu sekä koko kehän sivusuuntainen siirtymä, että ns. s-muoto. Kattopelti toimii stabilointikuormia tasaavana elementtinä. Katon jäykistyssysteeminä toimivat katon vaakaristikot molemmissa päädyissä, sekä reunasiteet.

Teräsrakenteiden palomitoitus perustuu erilliseen paloteknisen selvitykseen. Hallin osalta mitoitusperusteena on oletettuun palonkehitykseen perustuva mitoitus. Rakenteiden palonkestovaatimus on hallissa alle 6 metrin korkeudella R30.