Motonet Hämeenlinna

SS-Teracon.fi » Referenssit » Motonet Hämeenlinna

Liikerakennukset

Hämeenlinna 2017

Suunnittelulaajuuteemme kuului teräsrungon suunnittelu ja tuotantokuvien teko. Runko on kaksilaivainen teräsrakenne, joka on toteutettu teräspilarien päälle tukeutuvilla ristikoilla. Välitasot ovat kannateltu ontelolaatoilla ja WQ-palkeilla. Pääosin rakennus on kuitenkin yksikerrosrakenne.

Teräsrunko on kehäjäykistetty sekundaariristikoiden suunnassa. Lisäksi on hyödynnetty kattopeltien levyjäykistystä. Näin katossa ei ole vinositeitä. Päädyn tuulikuormat on myös jäykistetty kattopelleillä. Kattopellit toimivat sprinklauksen ansiosta myös palotilanteessa. Palomitoituksessa on hyödynnetty Ruukin sertifikaattia, jonka pohjalta rakenteen voi laskea sertifikaatin käytön edellyttämän mukaisesti. Toteutuksessa etuna on, että pilareita ei ole tarvinnut betonoida eikä ristikoita palosuojamaalata.

Rakennus on L-kirjaimen mallinen. Myymälä ja nosto-ovella varustettu lämmittämätön lastauslaituri ovat pitkässä sakarassa, korjaamo ja toimisto lyhyessä. Väestönsuoja ja IV-konehuone ovat L:n sisäkulmassa. Myymälä on kaksilaivainen, jossa keskipilarilinjalta on jätetty joka toinen pilari pois. Näin pitkittäissuuntaan kulkee primaariristikot. Teimme Tekla Structures -ohjelmistolla 3D-mallin jo tarjousvaiheessa, josta Ruukki saattoi esitellä ajatuksen asiakkaalle sitä hyödyntäen. 3D-mallia hyödyntäen kohteesta saatiinkin jo tarkkaan lasketut massa-arviot, jotka toteutuivat hyvin.

Teracon toteutti kohteen yhdessä Ruukki Construction Oy:n kanssa. Ruukin toimitukseen kuului konepajavalmistus, kuorisuunnittelu sekä työmaa-asennus. Teräsrungon asennus sujui kohteessa hyvin.

Kohteessa teräsrakenteita on 100 tonnia. Rakennuksen pohjapinta-ala on 4190m2 ja korkeutta löytyy 10 metriä. Rakennuksessa on 2 kerrosta.

 

Linkkejä:

Teräsrakennelehti 1/2017