KOY Lahdesjärven Kruunu

SS-Teracon.fi » Referenssit » KOY Lahdesjärven Kruunu

Teollisuusrakennukset

Tampere 2021

 

Tampereelle rakennettu teollisuus- ja toimistorakennus on kooltaan noin 1700 m². Kohteessa on yhteensä pyöreästi 94 tonnia terästä ja teräsohutlevyrakenteista kattopeltiä noin 1600 m². Kohteen teräsrakenteiden rasitusluokka sisätiloissa on C2 ja ulkotiloissa C3. Kohteen toteutusluokka on EXC2 ja seuraamusluokka on CC2.

Rakennus kostuu kahdesta hallista joiden keskellä on toimistotiloja kolmessa kerroksessa. Hallit ovat rakenteeltaan pilari-ristikko kehiä. Toimisto-osan pilarit ovat liittopilareita ja välipohjat ovat WQ-palkki-ontelolaatta rakennetta. Hallien pitkät sivut ovat jäykistetty seinäsiteillä tuulta vastaan ja hallien katto-tasot ovat jäykistetty päädyissä olevien kattositeiden avulla.