Ilmalan Aura

SS-Teracon.fi » Referenssit » Ilmalan Aura

Toimisto- ja hotellirakennukset

Helsinki 2023

Kohde on toimistorakennus, jossa on viisi katutason yläpuolista kerrosta. Pysäköintitilat sijaitsevat katutason alapuolella kellarikerroksessa.

Teracon suunnitteli rakennuksen teräsrakenteet ja teräsrungon valmistuksesta vastasi JPV-Engineering Oy. Rungon betonirakenteet suunnitteli päärakennesuunnittelija Ramboll Finland Oy.

Kantava runko koostuu liittopilareista ja teräskotelopalkeista sekä betonikuiluista ja ontelolaatoista. Betonikuilut ja ontelolaattavälipohjat jäykistävät rakennuksen. Teräsrakenteiden kokonaismäärä on noin 950 tonnia.

Rungon laskentaan toi lisähaasteen rakennuksen vieressä kulkeva ratikkalinja, jonka vuoksi tienviereisten pitkien pilarien mitoituksessa oli huomioitava ratikan törmäyskuorma. Teraconilla käytettiin rungon laskennassa Autodeskin Robot Structural Analysis ohjelmaa, mallinnus ja tuotantosuunnitelmat tehtiin Tekla Structures -ohjelmalla. Suunnitteluprosessia helpottivat IFC-mallit, joita eri osapuolet päivittivät omalta osaltaan viikoittain. IFC-mallien lisäksi käytössä oli myös Solibri-ohjelmalla tehty yhdistelmämalli, jota hyödynnettiin muun muassa törmäystarkastelussa.