Holiday Inn City Hotelli, Helsinki

SS-Teracon.fi » Referenssit » Holiday Inn City Hotelli, Helsinki

Toimisto- ja hotellirakennukset

Helsinki 2003

Teräsrakennesuunnittelu teräsrunko; liittopilarit, Mek-liittopalkit, jäykistävät teräsristikot sekä muut täydentävät teräsrakenteet yht. 700tn.