Henkilöstökysely 2020

Meidän tulee pitää hyvää huolta henkilöstöstä ja kehittää työhyvinvointia entisestään kaiken arkisen aherruksen tiimellyksessä. Henkilöstö on Teraconin tärkein voimavara. Henkilöstökyselyn yhtenä tavoitteena oli työhyvinvoinnin tarpeiden kartoitus. Kysely suoritettiin yhteistyössä Careerjoy HR Services Oy:n ja Sensor Oy:n kanssa.

Parempi työyhteisö (ParTy)-kysely perustuu työstressiä ja organisaatiokäyttäytymistä selittäviin teorioihin sekä Terve Organisaatio-malliin. Kyselymenetelmän on kehittänyt Työterveyslaitos. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää työyhteisömme toimivuutta ja henkistä hyvinvointia. Kysymykset oli valittu niin, että ne ovat tutkitusti yhteydessä henkilöstön hyvinvointiin, työyhteisön toimivuuteen ja muutosvalmiuteen.

Kyselyn tuloksia verrattiin yli 240 organisaation (yli 25 000 vastausta) vastauksiin sekä myös ParTy – TOP 25 organisaatioiden tuloksiin. Kyselyn rakenne ja sisältö koostui erilaisista työyhteisö-, tehtävä- ja yksilötasolla käsitellyistä asiakokonaisuuksista kuten työryhmän toimivuus ja kehittämisaktiivisuus, työryhmien välinen yhteistyö, esimiestyö, johtamiskäytännöt, tehtävien ja tavoitteiden tunteminen, työn hallinta, kuormitustekijät, stressi sekä työn ilo. Kyselyn lopputulos oli varsin mukavaa luettavaa. Teraconin henkilöstö oli lähes kaikissa työhyvinvoinnin osa-alueissa tasoissa tai selvästi edellä keskiverto-organisaation tuloksiin vertailtaessa. Kun tarkasteltiin TOP-25 organisaatioiden tuloksia, kamppailimme tasapäin paremmuudesta heidän joukossaan. Kehitettävääkin toki löytyi. Kyselyn tuloksia tulemme hyödyntämään työkyvyn ylläpitoon ja yhteistyön kehittämiseen tähtäävissä toiminnoissamme ja kyselyn pohjalta haemme keinoja työn kuormittavuuden hallintaan.

Haluamme jatkossakin seurata työhyvinvoinnin tilaa ja sen kehittymistä sekä kehittää työhyvinvointia entisestään. Tulemme kuuntelemaan tarkalla korvalla henkilöstöämme hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja tarvittaessa reagoimaan niihin yhdessä.

TYÖHYVINVOINTI TEHDÄÄN YHDESSÄ!