Asiakastyytyväisyystutkimus 2019

Asiakastyytyväisyyskyselyn tavoitteena on selvittää yrityksen asiakkaiden tyytyväisyyttä saamiinsa
palveluihin sekä saada asiakkailta palautetta kehitystä vaativiin toimintoihin. Me Teraconissa
haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme ja siitä syystä toteutimme jälleen asiakastyytyväisyyskyselyn.
Teetimme asiakastyytyväisyyskyselyn kanssamme yhteistyössä toimiville yrityksille edellisen kerran
vuonna 2017.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat tänä vuonna kattavammat ja edustavat suuremman
asiakasjoukon näkemystä. Kyselyyn vastanneiden määrä on kaksinkertainen verrattuna vuoteen
2017. Tästä suuri kiitos asiakkaillemme, jotka osallistuivat kyselyyn. Vastauksienne ansiosta voimme
palvella teitä jatkossa entistäkin paremmin. Tärkeimpiä tietoja toiminnallemme ovat
kehitystarpeemme asiakaspalvelussa, kommunikoinnissa ja järjestelmissämme.

Laatu, luotettavuus ja toimitusajassa pysyminen ovat tärkeimpiä asioita rakennesuunnittelun
hankinnoista päätettäessä. Asiakkaat ovat tyytyväisiä Teraconin ammattitaitoon ja osaamiseen.
Teracon valitaan projekteihin rakennesuunnittelijaksi työn laadun takia, jossa olemme kilpailijoitamme
edellä kyselyyn vastanneiden mukaan. Pyrimme olemaan rakennesuunnittelun
osaamisessamme Suomen huippuluokkaa. Järjestelmien monipuolistaminen ja spesifiointi
yrityskohtaisesti on myös yksi kehittämistoimenpiteidemme pääprioriteeteista. Haluamme tarjota
nyt ja tulevaisuudessa mahdollisimman paljon asiakasta helpottavia palveluita suunnitteluprosessin
alusta tuotantoon sekä asennukseen.

Yhteistyön sujuvuutta arvostetaan rakennesuunnittelun hankinnoista päätettäessä. Teracon valitaan projekteihin rakennesuunnittelijaksi sujuvan yhteistyön takia, jossa olemme kyselyn mukaan
kilpailijoitamme edellä. Tästä syystä Teraconille on muodostunut useita pitkäaikaisia
yhteistyökumppaneita. Pitkäaikaista kumppanuutta arvostetaan asiakkaidemme keskuudessa.

Kyselyssä ilmeni, että Teraconin rooli rakennesuunnittelijana koetaan pikemminkin kumppanina
kuin alihankkijana. Vastanneista 71% suosittelisi Teraconia ystävilleen ja kollegoilleen.
Asiakastyytyväisyyskyselyn Net Promoter Score luku kohosi 68:aan. Luku voi vaihdella -100 ja 100 välillä
ja yli 0 on hyvä tulos. Net Promoter Scoressa loistavan tuloksen raja on 50. NPS kuvaa asiakkaiden
tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta. Asiakkaat ovat tyytyväisiä Teraconin ammattitaitoon ja osaamiseen.

AMMATTITAITO

”He tuntevat meidän tarpeet ja toiminnan vaatimukset sekä ovat valmiita kehittämään toimintaa yhdessä.”

SUJUVA YHTEISTYÖ

” Yhteistyön sujuvuus todella hyvää. Toimintamallit tuttuja. Toiminta on ratkaisuhakuista, ja myös joustavuutta löytyy. Teracon tekee sen minkä lupaa.”

KUMPPANI

” Luotettava kumppani, joka ajattelee projektin etua myös asiakkaan eli meidän kannaltamme.
Verrattuna muihin suunnittelukumppaneihin on havaittavissa huomattavia eroja siinä, miten onnistumme ”vetämään yhtä köyttä” ja vieläpä samaan suuntaan.”

LUOTETTAVA

” Teraconiin voi luottaa. Sovitut asiat ja aikataulut pitää. Suunnittelun toteutuksen laatu on hyvää.”