Asiakastyytyväisyys

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2017

Vuonna 2017 toteutimme asiakastyytyväisyyskyselyn meidän kanssamme yhteistyössä toimineille yrityksille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää asiakkaidemme tyytyväisyyttä palveluihimme sekä sitä, missä voimme tulevaisuudessa kehittyä lisää. Kysyimme, mitä asioita rakennesuunnittelun projekteissa pidetään tärkeinä, miksi asiakkaat ovat valinneet meidät yhteistyökumppanikseen, missä olemme kilpailijoita edellä sekä kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat olleet palveluihimme.

Tärkeimpinä asioina rakennesuunnittelun projektissa pidettiin ammattitaitoa, työnlaatua sekä toimitusaikaa. Hintaa tärkeämpinä pidettiin yhteistyötä, asiakaspalvelua sekä tarjouslaskennan nopeutta. Muita esiin nousseita asioita olivat ideointi, innovatiivisuus, tarjouslaskennan tarkkuus sekä oma-aloitteisuus.

Nämä tulokset tukevat sitä, mitä asioita nousi esiin kysyttäessä, miksi Teracon on valittu yhteistyökumppaniksi.  Hyvät ja pitkät kumppanuudet korostuivat vahvana tekijänä ja sen lisäksi erityisesti esiin nousi ammattitaitoon ja laatuun liittyviä tekijöitä sekä toimitusvarmuus. Muita korostuneita asioita olivat myös innovointikyky, kustannustehokkuus sekä suunnitelmien selkeys.

Kysyttäessä missä Teracon on kilpailijoita edellä, vastauksissa korostui erityisesti ammattitaito ja osaaminen. Vastauksissa toistui useasti myös kustannustehokkuus, rakenteiden optimointi sekä suunnitelmien laadukkuus ja toteutuskelpoisuus.

Asiakastyytyväisyyskyselystä selvisi, että asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön, erityisesti vahvaan ammattitaitoon ja osaamiseen, työnlaatuun sekä tarjouslaskennan nopeuteen. Lähes jokainen kyselyyn vastanneista suosittelisi Teraconia.

AMMATTITAITO

”Ammattitaitoiset ja selkeät suunnitelmat, jotka soveltuvat tuotantoon. Suomen paras teräsrakennuskonttori!”

TOIMITUSVARMUUS

”SS-Teraconin toimitusvarmuus on huippua. He ovat luotettavia ja sovitut asiat pitävät – tiedät mitä saat!”

ONNISTUNEITA PROJEKTEJA

”Pitkän yhteistyön takana on monia onnistuneita projekteja. SS-Teracon on luotettava, joustava, yhteistyötaitoinen sekä ammattitaitoinen. Hinta-laatusuhde on loistava ja he pysyvät budjetissa!”

LAADUKAS

”SS-Teraconilta saa suunnitelmat, jotka ovat innovatiivisia sekä kustannustehokkaita, mutta silti laadukkaita!”